Dự án

Bienbanhuyhopdong 4_result

Biên bản hủy hợp đồng và những điều cần biết!

Hợp đồng vô hiệu do hành vi giả tạo, vi phạm các điều cấm của pháp luật, nhầm lẫn…

Các hợp đồng không được công nhận tại thời điểm phát sinh các yếu tố phải hủy hợp đồng.
Các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, bên có lỗi sẽ phải bồi thường.

Tin nổi bật

Tin công ty

Góc báo chí