Dự án

Bienbanhuyhopdong 9_result

Biên bản hủy hợp đồng và những điều cần biết!

Các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, bên có lỗi sẽ phải bồi thường.

Biên bản hủy hợp đồng
Các công chứng viên sẽ kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ xem đã đủ hay chưa?

Tin nổi bật

Tin công ty

Góc báo chí