Kinh nghiệm mua nhà giấy tay an toàn bất kể ai cũng đều nên biết

Kinh nghiệm mua nhà giấy tay an toàn bất kể ai cũng đều nên biết
Kinh nghiệm mua nhà giấy tay an toàn bất kể ai cũng đều nên biết

Kinh nghiệm mua nhà giấy tay mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp những ai kinh doanh mua bán nhà đất hạn chế được tối đa những rủi ro. Đừng bỏ qua bài viết này nếu bạn muốn kinh doanh bất động sản an toàn, đảm bảo thu về lợi nhuận tốt.

Mua nhà giấy tay là gì?

Mua nhà giấy tay là gì là hình thức giao dịch nhà đất do bên bán và bên mua tự lập và thỏa thuận với nhau. Mua nhà giấy tay thường không công chứng, không có giá trị về mặt pháp lý. Thậm chí, nhiều khi còn mua nhầm nhà đất nằm trong quy hoạch treo với vô vàn rủi ro. Do đó, nhà kinh doanh thông thái cần nắm được điều này và hạn chế giao dịch nhà đất bằng giấy tay để kinh doanh bất động sản an toàn.

Sở dĩ hình thức mua bán này có nhiều rủi ro nhưng vẫn được nhiều người làm đó là vì thủ tục mua bán đơn giản, dễ dàng. Đặc biệt là giúp người mua bán nhà đất có thể né được các khoản thuế.

Mua nhà giấy tay là gì là hình thức giao dịch nhà đất do bên bán và bên mua tự lập và thỏa thuận với nhau.
Mua nhà giấy tay là gì là hình thức giao dịch nhà đất do bên bán và bên mua tự lập và thỏa thuận với nhau.

Mua nhà giấy tay được chấp nhận khi nào?

Thực tế thì mua nhà giấy tay không đủ điều kiện pháp lý. Nhưng loại giao dịch này vẫn được công nhận nếu thỏa mãn các điều kiện kèm theo như sau:

  • Từ ngày 01/7/2014 đến nay người dân không được chuyển nhượng nhà đất bằng giấy viết tay mà phải lập hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực. Nếu không sẽ không có hiệu lực (không đủ điều kiện sang tên). Trừ trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.
  • Có 02 trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay. Mà không phải công chứng hoặc chứng thực. Nhưng hợp đồng chuyển nhượng đó chỉ có hiệu lực khi diễn ra trước ngày 01/7/2014.

Điểm a khoản 3 điều 167 luật đất đai nước CHXH CN Việt Nam 2013 quy định cụ thể như sau:

“Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này”.

Thực tế thì mua nhà giấy tay không đủ điều kiện pháp lý. Nhưng loại giao dịch này vẫn được công nhận nếu thỏa mãn các điều kiện kèm theo
Thực tế thì mua nhà giấy tay không đủ điều kiện pháp lý. Nhưng loại giao dịch này vẫn được công nhận nếu thỏa mãn các điều kiện kèm theo.

Mua nhà giấy tay có công chứng được không?

Mua nhà giấy tay có công chứng được không là băn khoăn của rất nhiều người khi kinh doanh mua bán nhà đất theo hình thức này. Theo kinh nghiệm mua nhà giấy tay thì có 2 trường hợp như sau:

  • Trường hợp thứ 1: Nếu hợp đồng mua bán bằng giấy viết tay vào thời điểm trước năm 1993. Tức là trước thời điểm luật đất đai 1993 có hiệu lực. Thì hợp đồng mua bán đó không cần phải công chứng chứng thực. Và hợp đồng mua bán viết tay có hiệu lực pháp luật.
  • Trường hợp thứ 2: Nếu hợp đồng mua bán đất đai được thực hiện vào sau ngày luật đất đai năm 1993 có hiệu lực. Và giao dịch mua bán đất từ 1993 đến thời điểm hiện tại. Nếu thực hiện giao dịch mua bán đất thì phải là hợp đồng có công chứng chứng thực mới đủ tính pháp lý.
Mua nhà giấy tờ tay có làm được sổ hồng không cũng là băn khoăn của nhiều người.
Mua nhà giấy tờ tay có làm được sổ hồng không cũng là băn khoăn của nhiều người.

Mua nhà giấy tờ tay có làm được sổ hồng không?

Mua nhà giấy tờ tay có làm được sổ hồng không cũng là băn khoăn của nhiều người. Như đã chia sẻ bên trên. Nếu giấy tờ mua bán nhà đất chỉ là bản viết tay. Mà chưa được công chứng, chứng thực thì chưa có hiệu lực pháp luật. Và trường hợp này không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng).

Theo kinh nghiệm mua nhà giấy tay mà nhiều người chia sẻ thì để được cấp sổ hồng bạn cần làm đúng thủ tục mua bán nhà giấy tờ viết tay theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Đó là có hợp đồng mua bán nhà đất công chứng. Sau đó mới có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sang tên và chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.

Mẫu giấy mua bán nhà đất viết tay chuẩn nhất 2020

Chi tiết mẫu giấy mua bán nhà đất viết tay bạn nên tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG DẤT

Hôm nay, tại … vào ngày … tháng … năm … hai bên thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ………………… m2; Sử dụng chung:…. …….m2
Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….
Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ………………

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

           Người chuyển nhượng                                      Người nhận chuyển nhượng

            (ký, ghi rõ họ và tên)                                           (ký, ghi rõ họ và tên)

Bạn cần kiểm tra giấy tờ nhà đất kỹ trước khi quyết định mua nhà đất giấy tay.
Bạn cần kiểm tra giấy tờ nhà đất kỹ trước khi quyết định mua nhà đất giấy tay.

Lưu ý gì khi mua nhà giấy tay?

# Thứ nhất, kiểm tra giấy tờ nhà đất

Bạn cần check xem đó là nhà chưa có chủ quyền hay chưa, thuộc quy hoạch khu dân cư không. Các giấy tờ kê khai nhà đất năm 1977, 1999. Biên lai thuế nhà đất đóng hàng năm. Quyết định xử phạt xây dựng nhà không phép và các giấy tờ mua bán tay của chủ nhà….

# Thứ hai, lưu ý nếu nhà đất chung sổ

Nếu nhà đất thuộc sổ chung nhiều người thì khi mua yêu cầu những người có tên trên chủ quyền (đồng sở hữu) phải ký giấy tờ mua bán hoặc ủy quyền qua công chứng. Trên hợp đồng ràng buộc các cam kết nếu xảy ra tranh chấp, không sang tên chủ quyền… thì phải bồi thường thiệt hại, phạt tiền cọc…

# Kiểm tra xem nhà đất có thuộc dạnh bị tranh chấp, giải tỏa, quy hoạch không?

Để hạn chế tối đa rủi ro bạn cần kiểm tra xem nhà đất định mua có bị tranh chấp, thưa kiện hay không. Hay có bị kê biên phát mãi thi hành án hay không? Kiểm tra tình trạng quy hoạch, giải tỏa như thế nào. Thời gian khi nào sẽ thực hiện giải tỏa…

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về kinh nghiệm mua nhà giấy tay an toàn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý khách tránh được tối đa rủi ro nếu chẳng may mua nhà giấy tay. Truy cập ngay mogi.vn – nơi đăng tin bất động sản uy tín hàng đầu hiện nay để tìm tin mua bán nhà đất giá tốt nhất nhé.

Trần Thanh – Content Writer

>>>> Xem thêm ngay nếu bạn quan tâm đến: Môi giới nhà đất là gì? Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất 2020

NHÀ ĐẤT BÁN | CHO THUÊ NHÀ
Tìm kiếm bất động sản, nhà đất cần bán và cho thuê tại Mogi.vn