Mẫu hợp đồng cho thuê nhà chi tiết và 9 điều khoản

mẫu hợp đồng cho thuê nhà 2

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà là thứ đầu tiên được quan tâm trong việc mua bán nhà đất. Hợp đồng cho thuê nhà là loại văn bản pháp lý quan trọng nhất quyết định kết quả giao dịch. Nó thể hiện được các yếu tố: Thỏa thuận, mong muốn, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ và người đi thuê nhà. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà bao gồm các nội dung: Mục đích sử dụng của nhà cho thuê; Mức phí thuê nhà; Thời hạn thanh toán tiền thuê được hai bên thỏa thuận; Quy định bên nào có nghĩa vụ phải cải tạo, sửa sang nhà ở;…

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà có quan trọng không?

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà là văn bản mẫu quan trọng: Trong đó liệt kê tất cả những ý cần cho một hợp đồng thuê nhà hoàn chỉnh.

Ý nghĩa của mẫu hợp đồng cho thuê nhà

mẫu hợp đồng cho thuê nhà 4

Chủ nhà và người thuê nên tìm hiểu kỹ về mẫu hợp đồng cho thuê nhà để làm hợp đồng đầy đủ và đúng. Vì tìm được một mẫu hợp đồng cho thuê nhà đủ và đúng sẽ mang lại những lợi ích:

 • Nội dung của mẫu hợp đồng cho thuê nhà ghi chép rất rõ các vấn đề: Các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng; Tất cả các thỏa thuận của hai bên về nghĩa vụ và quyền lợi; Thời hạn phải thanh toán tiền nhà; Mức phí thuê nhà và thời gian được tăng phí thuê; Trong trường hợp có tranh chấp thì giải quyết như thế nào và ở đâu;…
 • Mẫu hợp đồng cho thuê nhà đã dự tính trước tất cả những mâu thuẫn, vấn đề có thể phát sinh. Và trong đó cũng quy định giải pháp để giải quyết cho các bên trong các trường hợp đó.
 • Giúp quá trình thuê nhà diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều.
 • Tránh được những tranh chấp phát sinh về sau về những vấn đề: lợi ích, nghĩa vụ, thời hạn và tiền bạc,…

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà bao gồm những ý chính nào?

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà gồm những nội dung chính nào?

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà gồm có: Phần tiêu đề; Các nội dung thỏa thuận; Cuối cùng là cam kết và chữ ký xác nhận của các bên. 

Đầu tiên là tiêu đề mà mẫu văn bản hành chính nào cũng phải có

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm kí hợp đồng (Thành phố), ngày …. tháng …. năm ….

 • Tên của bản hợp đồng: Ở đây là hợp đồng cho thuê nhà
 • Tên của tất cả những bộ luật được căn cứ để thực hiện mẫu hợp đồng cho thuê nhà, ví dụ như:
 • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 vào ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ vào mục đích, nhu cầu và thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng;
 • Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng
 • Các bên tham gia ký kết hợp đồng và những thông tin cơ bản liên quan nhằm xác minh danh tính, bao gồm: Số chứng minh nhân dân hoặc số trên thẻ căn cước; Cơ quan cấp và ngày cấp chứng minh nhân dân và thẻ căn cước; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của các bên; Nếu các bên là pháp nhân thì phải có tên của cơ quan đã được đăng ký với nhà nước.

Sau đó là ghi chép về các điều khoản mà hai bên đã bàn bạc và đồng thuận

Điều 1. Về nhà cho thuê và các tài sản kèm theo

mẫu hợp đồng cho thuê nhà
 • Bên A đồng ý cho bên B thuê, ngược lại bên B cũng đồng ý thuê: Quyền sử dụng đất và một căn nhà có số tầng là… Tại địa chỉ… để sử dụng làm… Trong đó:

– Diện tích đất được sử dụng là:…m2;

– Diện tích nhà ở được sử dụng là:…m2;

 • Bên A cam kết:

– Quyền sử dụng đất và nhà gắn liền với phần đất là tài sản sở hữu hợp pháp của bên A.

– Nếu có tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê, bên A chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Điều 2. Về việc bàn giao và sử dụng phần diện tích cho thuê

2.1. Bên A sẽ bàn giao tài sản thuê cho bên B vào ngày… tháng… năm …;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng tài sản cho thuê. Kể từ thời điểm được bàn giao được quy định tại mục 2.1.

Điều 3. Quy định về thời hạn cho thuê

3.1. Bên A cam kết sẽ cho bên B thuê tài sản trên trong thời hạn … năm kể từ ngày bàn giao;

3.2. Sau khi hết thời hạn, nếu bên B vẫn có nhu cầu thuê tiếp để sử dụng: Thì bên A phải ưu tiên cho bên B tiếp tục thuê.

Điều 4. Về việc đặt cọc tiền thuê nhà

mẫu hợp đồng cho thuê nhà 3

4.1. Bên B sẽ giao cho bên A số tiền là … VNĐ (số tiền ghi bằng chữ:…) ngay sau khi hợp đồng được ký. Đây sẽ là số tiền đặt cọc nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng cho thuê nhà kể từ ngày hợp đồng hiệu lực.

4.2. Bên B có trách nhiệm phải thông báo trước cho bên A trong trường hợp: Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nếu không thì bên A sẽ không phải hoàn tiền đặt cọc cho bên B.

Trong trường hợp bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo trước với bên B: Bên A phải hoàn lại số tiền đặt cọc và khoản bồi thường bằng chính tiền đặt cọc.

4.3. Tiền đặt cọc không được sử dụng để thanh toán tiền thuê. Trong quá trình thuê, nếu bên B vi phạm hợp đồng và làm phát sinh những thiệt hại về vật chất cho bên A: Bên A có quyền khấu trừ tiền đặt cọc để bù đắp chi phí khắc phục thiệt hại. Mức chi phí này sẽ được hai bên thỏa thuận và ghi nhận bằng văn bản.

4.4. Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng thuê, bên A sẽ hoàn lại cho bên B: Số tiền đặt cọc sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí bồi thường (nếu có).

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà gồm mấy điều khoản?

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà có từ 9 đến 10 điều: Ghi chép lại đầy đủ nội dung tùy theo thỏa thuận giữa hai bên. 

Điều 5. Về mức phí thuê nhà

5.1. Mức phí thuê đối với phần diện tích thuê được nêu tại mục 1.1 Điều 1 là:… VNĐ/tháng (số tiền ghi bằng chữ:…)

5.2. Mức phí thuê nhà không bao gồm phần chi phí sử dụng. Tức là những chi phí sử dụng nhà ở bao gồm: Tiền điện, nước, vệ sinh,… sẽ do bên B chi trả theo đơn giá của nhà nước. Chi phí này được tính theo khối lượng và công suất sử dụng thực tế.

Điều 6. Phương thức bên B thanh toán mức phí thuê nhà cho bên A

Tiền thuê nhà và chi phí sử dụng diện tích thuê: Được thanh toán …tháng/lần vào ngày … hàng tháng/hàng quý/hàng năm. Việc thanh toán được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam theo hình thức tiền mặt/chuyển khoản.

Điều 7. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà – tức bên A

7.1. Quyền lợi của bên cho thuê nhà

 • Bên A có quyền yêu cầu bên B thanh toán phí thuê và chi phí sử dụng đầy đủ, đúng hạn. Theo đúng thỏa thuận đã được ký kết trong hợp đồng.
 • Bên A có quyền yêu cầu bên B sửa chữa phần diện tích thuê bị hư hỏng mà lỗi do ở bên B gây ra.

7.2. Nghĩa vụ mà bên cho thuê phải làm

 • Bên A phải bàn giao diện tích thuê cho bên B đúng thời điểm được quy định trong hợp đồng.
 • Đảm bảo việc ký kết và thực hiện hợp đồng này là đúng theo quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo về việc bên B được thực hiện quyền sử dụng diện tích thuê trong suốt thời hạn đã thỏa thuận. Bên B sẽ không gặp phải bất cứ khó khăn, tranh chấp nào trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Chỉ trừ trường hợp bên B vi phạm pháp luật hoặc những điều khoản hợp đồng.
 • Bên A phải đảm bảo không xâm phạm trái phép đến tài sản riêng của bên B trong phần diện tích thuê. Nếu có, bên B có quyền yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại.
 • Bên A phải tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên đi thuê nhà – tức nghĩa bên B

8.1. Bên đi thuê nhà có những quyền lợi sau

 • Được nhận bàn giao phần diện tích thuê theo đúng những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Được toàn quyền sử dụng phần diện tích đã thuê vào những mục đích hợp pháp.
 • Có quyền yêu cầu bên A sửa chữa những hư hỏng ảnh hưởng đến công năng sử dụng của ngôi nhà: Với điều kiện những hư hỏng đó không phải do lỗi của bên B.
 • Được tháo dỡ và và đem ra khỏi căn nhà cho thuê những trang thiết bị và tài sản. Với điều kiện những tài sản đó là của riêng bên B lắp đặt.

8.2. Nghĩa vụ bên đi thuê nhà phải thực hiện

 • Sử dụng phần diện tích thuê đúng với nội dung ghi trong hợp đồng. Phải có trách nhiệm với nhà ở và phải sửa sang những hư hỏng mình gây ra.
 • Phải thanh toán cho bên A các phần tiền đặt cọc, tiền thuê nhà đầy đủ, đúng theo thỏa thuận.
 • Phải trả lại diện tích thuê đúng theo thời hạn đã được ký kết.
 • Khi muốn sửa chữa, cải tạo,… thực hiện những công việc tác động đến kiến trúc chung của ngôi nhà: Bên B phải có văn bản thông báo với bên A và phải có được sự chấp nhận bằng văn bản.
 • Phải tuân thủ tuyệt đối các quy định đã được thống nhất trong bản hợp đồng.

Điều 9. Điều khoản thi hành của bản hợp đồng và quyết định ký kết

mẫu hợp đồng cho thuê nhà 1
 • Bản hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi hai bên ký kết.
 • Các bên cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong mẫu hợp đồng cho thuê nhà. Và đều trên tinh thần tự nguyện, hợp tác và thiện chí.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung đều phải có sự đồng thuận từ hai phía. Và phải được lập thành văn bản, có chữ ký của hai bên. Văn bản sẽ được bổ sung vào hợp đồng chính và là phần không tách rời của hợp đồng này.
 • Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị tương đương, mỗi bên giữ một bản để thực hiện đúng.
 • Chữ ký xác nhận của hai bên.

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà có quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Khi một bên có ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng: Phải báo trước với bên còn lại ít nhất 30 ngày. Nếu không sẽ có thể bị yêu cầu bồi thường. 

Xem thêm >>> Mẫu hợp đồng mua bán đất và tầm quan trọng của nó

Bảo Nghi – Content Writer