Chấp thuận việc quy hoạch chung, đưa Bắc Ninh thành đô thị loại I, trực thuộc Trung ương

1524
quy hoạch Bắc Ninh 0
Quy hoạch Bắc Ninh

Với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung mà Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận thông qua, tầm nhìn đô thị Bắc Ninh vào năm 2050 sẽ là trung tâm kinh tế quan trọng tại vùng trọng điểm Bắc Bộ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau đó được điều chỉnh đến năm 2030 thành 2035. Nhưng mục tiêu thực hiện và những điều được đề ra bên trong đồ án vẫn được giữ nguyên và sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới. Tỉnh Bắc Ninh hứa hẹn sẽ trở thành một vùng kinh tế thu hút vốn đầu tư hàng đầu.

Bắc Ninh và đồ án thực hiện

Mục tiêu của đồ án là nhằm xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I vào những năm 20 của thế kỷ XXI, làm tiền đề xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035.

quy hoạch Bắc Ninh 1
Tầm nhìn đô thị Bắc Ninh sẽ trở thành vùng kinh tế trọng điểm của nước ta

Đến năm 2020, quy mô dân số Bắc Ninh vào khoảng 716.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 67%. Đất xây dựng đô thị khoảng 7.200 ha, chỉ tiêu khoảng 150 m2/người. Hiện tại, theo định hướng phát triển thì Bắc Ninh sẽ được hình thành 6 tiểu vùng:

Khu vực Bắc sông Đuống gồm 3 tiểu vùng:

  • Đô thị lõi Bắc Ninh (chủ yếu gồm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Tiên Du) với diện tích khoảng 25.940 ha, chức năng là trung tâm tổng hợp
  • Huyện Yên Phong với diện tích 9.686,2 ha, chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp
  • Huyện Quế Võ với diện tích 13.464,8 ha, chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp
quy hoạch Bắc Ninh 2
Cầu vượt sông Đuống giáp ranh địa phận Bắc Ninh

Khu vực Nam sông Đuống gồm 3 tiểu vùng:

  • Huyện Thuận Thành với diện tích 11.791 ha, chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp
  • Huyện Gia Bình với diện tích 10.779,8 ha, chức năng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ
  • Huyện Lương Tài với diện tích 10.566,6 ha, chức năng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ

Tầm nhìn Bắc Ninh trong tương lai

Tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo – nghiên cứu khoa học, du lịch văn hóa, y tế – nghỉ dưỡng và logistic có chất lượng cao….

quy hoạch Bắc Ninh 3
Đồ án quy hoạch và phát triển của tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có cơ sở kinh tế vững chắc, có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, con người và thiên nhiên; bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồ án cũng sẽ tập trung vào kinh tế tri thức cũng như kết nối hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng. Mục tiêu chính của đồ án cũng chính là đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, trực thuộc Trung ương và là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

quy hoạch Bắc Ninh 4
Bắc Ninh sẽ có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ trong thời gian tới

Để làm được điều đó, trước hết Bắc Ninh cũng sẽ từng bước cải thiện mức tăng trưởng, mức thu nhập bình quân trên đầu người cũng như chuyển dịch kinh tế sao cho hợp lý. Với đồ án này mà Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận, việc thực hiện đồ án sẽ do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các cơ quan chức năng thẩm quyền có liên quan đảm nhiệm.

Xem thêm