Thủ tục tách thửa đất thổ cư theo quy định của pháp luật như thế nào?

Thủ tục tách thửa đất thổ cư theo quy định của pháp luật ảnh 2

Nhu cầu tách thửa đất để bán cho người khác là một điều hết sức phổ biến hiện nay khi đất đai ngày càng có giá trị cao. Vậy, thủ tục tách thửa đất thổ cư tại mỗi tình/thành phố được quy định như thế nào?

Căn cứ vào quy định của bộ Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường quy định về hồ sơ địa chính cho biết, muốn tách thửa đất thổ cư phải thực hiện theo đúng những quy trình hướng dẫn sau.

Thủ tục tách thửa đất thổ cư theo quy định của pháp luật hiện hành

1. Chính sách của Nhà nước đối với việc tách thửa đất thổ cư

Đất thổ cư được hiểu là đất ở của người dân tại các khu vực khác nhau. Theo quy định của Pháp luật, đất thổ cư là đất phi nông nghiệp, mục đích sử dụng chính là để ở, xây dựng nhà ở và các công trình phụ phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đất thổ cư cũng bao gồm đất vườn ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư, kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ. Đất thổ cư bao gồm đất ở tại khu vực đô thị và đất ở khu vực nông thôn hoặc các loại đất sử dụng vào các mục đích khác nhau như đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước….

Thủ tục tách thửa đất thổ cư theo quy định của pháp luật ảnh 1
Việc tách đất thổ cư phải đáp ứng những quy định của pháp luật

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, Điều 143, Điều 144 xác định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị như sau:

– Đối với đất ở tại khu vực nông thôn “Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương”.

– Đối với đất ở tại khu vực đô thị “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với đất ở”.

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai của Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện.

2. Điều kiện tách thửa đất thổ cư

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện để chủ thể thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 3 điều 186 và Khoản 1 Điều 168 của Luật này.

  • Đất không có tranh chấp
  • Quyền sử dụng đất đang không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
  • Đất trong thời hạn sử dụng đất.
Thủ tục tách thửa đất thổ cư theo quy định của pháp luật ảnh 3
Đất muốn tách thổ cư phải thực hiện đúng yêu cầu trong Khoản 3 điều 186 và Khoản 1 Điều 168 của Luật

3. Thủ tục tách thửa đất thổ cư

Thủ tục tách thửa đất được thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014 Về hướng dẫn Luật Đất đai 2013. Cụ thể như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất thổ cư.

Hồ sơ tách thửa đất bao gồm những giấy tờ sau đây:

  • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK, đính kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn bản hướng dẫn của cơ quan Tài nguyên môi trường về việc tách thửa đất và lập văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành các công việc như sau:

  • Tiến hành đo đạc địa chính để tách thửa đất.
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Chỉnh lý, thực hiện biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hoặc nhờ UBND cấp xã trả kết quả cho người dân.

DK 

Xem thêm

NHÀ ĐẤT BÁN | CHO THUÊ NHÀ
Tìm kiếm bất động sản, nhà đất cần bán và cho thuê tại Mogi.vn
Chia sẻ