Thủ tục xin cấp phép xây dựng và sửa chữa nhà ở?

Thủ tục xin cấp phép xây dựng và sửa chữa nhà ở ảnh 1

Sau một thời gian sử dụng, nhiều ngôi nhà có dấu hiệu xuống cấp và cần tu sửa. Tuy nhiên, không phải ngôi nhà nào cũng được tự ý tu sửa khi chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng. Nếu phải xin giấy phép thì cần nộp hồ sơ gồm những gì, thủ tục ra sao và chi phí thế nào?

Dựa trên bộ Luật xây dựng 2014, Thông tư 15/2016/TT – BXD thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, Thông tư 250/2016/TT – BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì việc tu sửa nhà cửa phải được thực hiện theo những quy định và trình tự như sau:

Theo Điều 89, quy định tại điểm k, khoản 2 điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định: Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Nếu bạn không nằm trong diện được miễn giấy phép xây dựng như trên, bạn phải xin cấp phép xây dựng trước khi xây mới.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 11 Thông tư  15/2016/TT – BXD bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Thủ tục xin cấp phép xây dựng và sửa chữa nhà ở ảnh 2
Bản vẽ mặt cắt của một căn nhà dự kiến sẽ sửa chữa theo thiết kế mới

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Giấy phép xây dựng sẽ do UBND cấp huyện nơi có đất cấp.

Hồ sơ sẽ được nộp cho UBND huyện, thời gian và quy trình cấp giáy phép xây dựng được quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng, cụ thể:

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

– Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Đối chiếu với quy định trên thì 6 tháng nữa bạn mới xây thì còn đủ thời gian để làm thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Thủ tục xin cấp phép xây dựng và sửa chữa nhà ở ảnh 3
Hoàn thành đủ thủ tục thì sau 6 tháng mới được sửa chữa nhà ở

Theo khoản điều 3 Thông tư 250/2016/TT – BTC thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của HĐND Tỉnh, vì vậy căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nơi bạn định xây dựng sẽ biết mức thu này là bao nhiêu.

DK 

Xem thêm

NHÀ ĐẤT BÁN | CHO THUÊ NHÀ
Tìm kiếm bất động sản, nhà đất cần bán và cho thuê tại Mogi.vn