Thuế nhà đất 2020: Cách tính và khai thuế cực chuẩn

Thuế nhà đất 2020: Cách tính và khai thuế cực chuẩn
Thuế nhà đất 2020: Cách tính và khai thuế cực chuẩn

Thuế nhà đất 2020 có những cập nhật mới nào? Người tham gia giao dịch mua bán và cho thuê nhà đất cần quan tâm đến những loại thuế nào? Cách tính ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn trong bài viết này nhé.

Các loại thuế nhà đất phải nộp khi mua bán nhà đất

Thuế nhà đất 2020 – gồm những loại nào?

Phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và phí thẩm định hồ sơ.

# Thuế thu nhập cá nhân

*** Đối tượng nộp thuế

Theo quy định, người có thu nhập (người bán) có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhưng, pháp luật không quy định việc các bên thỏa thuận người nộp thuế. Do đó, khi mua bán nhà đất các bên được thỏa thuận ai sẽ là người nộp thuế.

*** Mức thuế phải nộp:

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC khi mua bán nhà, đất thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Cách tính: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng

Các loại thuế nhà đất phải nộp khi mua bán nhà đất gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ và phí thẩm định
Các loại thuế nhà đất phải nộp khi mua bán nhà đất gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ và phí thẩm định

*** Lưu ý về giá mua bán

 • Thông thường giá mua bán để tính thuế thu nhập cá nhân là giá mà các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng mua bán.
 • Trường hợp trên hợp đồng không ghi giá mua bán. Hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hợp đồng thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) ban hành. Thì giá mua bán nhà đất để tính thuế thu nhập cá nhân là giá do UBND cấp tỉnh quy định.

# Lệ phí trước bạ

*** Người nộp lệ phí:

Theo Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, khi mua bán nhà đất người mua phải đăng ký biến động đất đai (làm thủ tục sang tên Sổ đỏ) trong thời hạn 30 ngày. Đồng thời phải nộp lệ phí trước bạ.

*** Mức nộp lệ phí trước bạ:

Trường hợp: Giá chuyển nhượng cao hơn giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định

Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành. Thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà đất đó.

Cách tính: Lệ phí trước bạ = 0.5% x giá chuyển nhượng

Lệ phí trước bạ = 0.5% x giá chuyển nhượng
Lệ phí trước bạ = 0.5% x giá chuyển nhượng

Trường hợp: Giá chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định. Khi tặng cho, thừa kế nhà đất.

Với đất: Lệ phí trước bạ = 0.5% x Diện tích x Giá 01 m2 tại Bảng giá đất

Với nhà ở: Lệ phí trước bạ = 0.5% x (Diện tích x Giá 01 m2 x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại)

Thuế nhà đất 2020: Cách tính ra sao?

 • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng
 • Lệ phí trước bạ = 0.5% x giá chuyển nhượng
 • Mức thu phí thẩm định hồ sơ do HĐND từng tỉnh thành quy định.

Trong đó:

 • Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 • Giá 01 m2 nhà là giá thực tế xây dựng mới. 01 m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành;
 • Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.
Phí thẩm định hồ sơ do HĐND từng tỉnh thành quy định.
Phí thẩm định hồ sơ do HĐND từng tỉnh thành quy định.

# Phí thẩm định hồ sơ

Theo điểm I khoản 1 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận được quy định như sau:

 • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu. Hoặc cần phải thẩm định theo quy định. Nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất. Như: Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.
 • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Mức thu do HĐND từng tỉnh thành quy định.

Thuế nhà đất – ai có nghĩa vụ phải đóng?

Tất cả những ai tham gia giao dịch mua bán nhà đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Có thể là bên bán hoặc bên mua. Tùy vào thỏa thuận khi giao dịch.

Xem thêm những cập nhật thay đổi mới nhất về luật nhà đất 2020

# Tăng tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

Ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP. Nghị định này có quy định về khung giá đất. Căn cứ theo Nghị định này, UBND cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất tại địa phương. Áp dụng trong 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2024).

Hiện nay một số tỉnh, thành đã công bố Bảng giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024. Thay thế cho Bảng giá đất áp dụng cho 05 năm giai đoạn 2015 – 2019. Và thực tế cho thấy giá đất tại Bảng giá đất của nhiều tỉnh, thành tăng so với giai đoạn trước. Trong đó, tăng cao nhất là đối với đất ở.

Tăng tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ
Tăng tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

Kéo theo đó là các hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất với diện tích trong hạn mức thì tiền sử dụng đất cũng tăng theo.

# Xử phạt nặng tay những trường hợp vi phạm luật nhà đất

Ngày 05/01/2020, Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định này các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai bị xử phạt rất nặng. Cụ thể là:

+ Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở

Theo khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định 91/2019. Việc người sử dụng đất tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (bao gồm cả đất ở) mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phạt tiền căn cứ theo diện tích tự ý chuyển. Trong đó, mức phạt cao nhất là 01 tỷ đồng.

Xử phạt nặng tay những trường hợp vi phạm luật nhà đất
Xử phạt nặng tay những trường hợp vi phạm luật nhà đất

+ Không làm Giấy chứng nhận (Sổ hồng) cho người dân

Theo điều 31 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Những tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm. Trong đó mức phạt cao nhất là 01 tỷ đồng. Áp dụng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ. Hoặc công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

+ Phân lô, bán nền sai

Khoản 2 Điều 21 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán. Hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ từ hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì mức phạt cao nhất là 01 tỷ đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng. Áp dụng cho diện tích từ 03 héc ta trở lên.

+ Lách thuế, trốn thuế nhà đất

Mặc dù pháp luật đã ban hành những quy định nhưng vẫn có không ít người tìm mọi cách để lách thuế, trốn thuế. Tùy vào từng trường hợp mà áp dụng các khung hình phạt khác nhau. Cụ thể là:

 • Phạt cảnh cáo nếu vi phạm mức độ nhẹ
 • Phạt vi phạm hành chính (Thông tư 166/2013/TT-BTC)
 • Phạt vi phạm hình sự (Tội trốn thuế tại Điều 200 Bộ luật hình sự)
Trốn thuế nhà đất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trốn thuế nhà đất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thuế nhà đất – trốn, lách thuế xử lý ra sao?

Phạt cảnh cáo hoặc phạt vi phạm hành chính. Nặng hơn là phạt vi phạm hình sự (Tội trốn thuế tại Điều 200 Bộ luật hình sự).

# Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư này. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm:

 • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;
 • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Đồng thời với tài sản gắn liền với đất;
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;
 • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Đồng thời với tài sản gắn liên với đất hình thành trong tương lai;
 • Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở. Hoặc các dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật;
 • Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;
 • Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;
 • Xóa đăng ký thế chấp.

Trên đây là những chia sẻ về thuế nhà đất, những quy định về thuế cho thuê nhà đất, những thay đổi mới nhất về luật nhà đất năm 2020 mà bất cứ ai có nhà đất cho thuê hoặc muốn kinh doanh bất động sản cần nắm được.

Nếu bạn muốn cho thuê nhà đất hoặc tìm thuê nhà đất nhanh chóng, giá tốt, tiết kiệm thời gian công sức thì hãy truy cập ngay Mogi.vn nhé.

Trần Thanh – Content Writer

>>> Xem thêm ngay nếu bạn muốn mua nhà tại Sài Gòn: Mua nhà quận 12 mùa Covid: Nhiều cơ hội hơn

SHARE
Previous articleMua nhà quận 8: Cần lưu ý 10 yếu tố phong thủy này
Next articlePhong thủy nhà ở – Bạn cần biết 3 điều cơ bản này!
Trần Thanh hiện đang là Content Manager + Webmaster của một Công ty Du lịch tại TPHCM – một trong 10 đơn vị lữ hành nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Trần Thanh bắt đầu nghề Content Writer vào năm 2014. Với nhiều năm kinh nghiệm quản lý và sản xuất nội dung cho đa dạng các nền tảng website, mạng xã hội,...Trần Thanh đã từng hợp tác với rất nhiều công ty, đơn vị và có thể viết bài SEO trên đa dạng lĩnh vực từ công nghệ, xe cộ, nội thất, cho đến du lịch, thời trang, ẩm thực, bất động sản,.... Trần Thanh đã có nhiều bài viết đăng trên các tờ báo điện tử hàng đầu hiện nay như: Vnexpress, Cafebiz,… Ngoài kĩ năng sản xuất nội dung đăng báo và website, Trần Thanh còn có kinh nghiệm làm Profile, Proposal cho nhiều công ty, dự án lớn. Bạn muốn hợp tác, nâng cao khả năng viết lách? Hãy contact với Trần Thanh nhé!